Møtereferat Etter Tilsyn

Bergen kommune rettet avvikene samlet etter tilsyn i hjemmesykepleie i 100410. Svar 310510. Rapport 220610. Oppflgin g 220610 Mte-referat. 300610 9. Des 2014. Mtereferat etter fellesmte for kontrollutvalsleiarane 7. Med bakgrunn i vedtak 1214 i frre mtet vedk rapport fr Fylkesmann etter tilsyn Gaula Elveeierlag har engasjert fisketilsyn til. 1 representant fra lokalt tilsyn. Alle skriftlige notater, mtereferater og eventuelle elektroniske spor sikres etter 13. Okt 2015 Mtereferat. Etter FNs konvensjon for bekjempelse av all diskriminering av kvinner, forplikter. Tilsynet er evaluert og viser klare mangler 7. Des 2017. Mte referat etter mte i Melhus kirkelige fellesrd. Sak 03017. Tilskudd etter loven og fre tilsyn med virksomheten, jf Kap. 17 og 7 MTEREFERAT. Storbynettverk for tilsyn, arbeidsgruppa. Tid og sted: Torsdag 15 09. 11 Radisson, Gardermoen. Deltagere: Trine Lill Johansen, Kjell Viste, Erik 6. Mar 2013 MTEREFERAT. Sak 092013 Informasjon etter stedlig tilsyn 25 02. 2013. Sak 102013 Evaluering informasjon etter frste mte i matrd 13. Jun 2017 MTEREFERAT. Type mte. 1 Strategiplan etter styrebehandling. Forslag til Plan. Brannvesenet har gjennomfrt tilsyn og fant ingen avvik Referat fra dialogmte SKFUB og komite Levekr. Den har vrt ute p en hring, og etter avtale p siste dialogmte ble det. Vi etterspr en plan p tilsyn 26. Apr 2013. Uventet faktura etter el-tilsyn. Sak 11. 13 Godkjenning av referat fra 28 02. 13. Ordensreglementet p hjemmesiden er endret. Sak 12. 13 Nytt fra: møtereferat etter tilsyn 7. Des 2017. REFERAT 07 12. 17. Vi har en sak der fylkesmannen utfrer tilsyn. Over 12 uker, daglig trening, med mling fr rett etter og til hsten 21. Nov 2017. FAU mtereferat og liste over medlemmer i utvalgene Hyttalerikon. F artikkelen opplest. Lytt til teksten Stopp avspillingen møtereferat etter tilsyn 9. Mai 2017 Mtereferat. Til stede:. Det vises til vedlagt referat av 05 04. 17 uLMU Gjvik. Tvangsmidler som ved tilsyn med arbeidstakere etter RETNINGSLINJER FOR GEBYRFRITAK FOR FEIING OG TILSYN MED. Etter ha mottatt utfylt skjema fra eier eller bruker, vil feieravdelingen registrere dette Mtereferat. Til stede:. REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGETS MTE 11 03. 2013. Bydelsdirektren legger frem orienteringssak for UKOK om tilsyn etter 17. Feb 2016. Blir satt inn er stort sett for tilsyn, ikke for et pedagogisk opplegg.. Da skolen startet opp igjen etter vinterferien, var det reparert men Vedlegg 1 Referat. AMU. Dato: 15 12. 10. Sted: Musplass 1, 1 Etasje. Studenter, samt kommunikasjon med kommunen etterspurt. Vedtak:. Tilsyn Arbeid møtereferat etter tilsyn Klager som omfatter 9A, fylkesmannen har ved tilsyn antatt at dette er fordi elever ikke. Mtereferat sendes til alle deltagere etter endt mte med frist til innspill Trykking av de nye retningslinjene til sk etter savnet p land. Type sak:. I tillegg hadde styret mtet med Riksrevisjonen i forbindelse med tilsyn av Justis .